Hjälp till att  få ångfartyget i drift igen genom att stödja 
den nybildade stiftelsen. Se Nyhets sidan för mer info.
MUSIKKRYSSNINGAR - EXPEDITIONER I HAVSSKÄRGÅRDEN - ÅNGBÅTEN TILL UTÖ